hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:77 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 27/06 22:36
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 24/06 23:49
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 24/06 07:25
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 23/06 13:08
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 23/06 05:25
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 18/06 21:31
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 14/06 15:31
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/06 13:59
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/06 13:06
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 10/06 19:48
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 09/06 15:23
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 08/06 13:02
won +3 Gold+5 Exp