hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:89 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 14/08 14:14
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/08 17:54
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/08 22:43
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/08 12:02
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/08 14:41
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/08 12:39
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 10/08 18:09
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 09/08 13:25
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 09/08 00:39
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 05/08 19:50
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 04/08 11:52
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 03/08 10:06
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 02/08 15:56
won +3 Gold+5 Exp