hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:89 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 16/01 11:09
Scheduled +5 Exp
hefuxiang1 14/01 16:14
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/01 17:57
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/01 14:06
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/01 14:08
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/01 01:28
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 10/01 21:06
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 07/01 15:03
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 07/01 12:42
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 06/01 22:22
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 05/01 20:18
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 05/01 13:39
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 04/01 21:05
won +3 Gold+5 Exp