hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:83 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 20/10 16:18
Scheduled +5 Exp
hefuxiang1 14/10 01:01
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/10 19:45
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/10 07:23
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/10 06:32
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/10 17:39
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/10 16:28
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/10 12:58
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/10 11:01
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 08/10 21:52
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 08/10 20:53
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 07/10 20:04
won +3 Gold+5 Exp