hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:95 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 18/03 19:08
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 17/03 15:05
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 16/03 01:11
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 15/03 17:33
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 15/03 02:36
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/03 11:42
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/03 15:17
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 09/03 23:27
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 08/03 13:05
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 06/03 19:16
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 04/03 19:29
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 23/02 19:21
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 22/02 23:07
Lost -3 Gold+5 Exp