hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:65 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 23/05 07:54
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 20/05 11:54
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 18/05 20:34
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/05 22:21
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 13/05 15:26
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 10/05 21:50
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 07/05 21:21
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 07/05 21:09
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 07/05 02:13
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 04/05 01:17
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 02/05 17:20
Lost -3 Gold+5 Exp