hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:83 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 21/02 01:39
Scheduled +5 Exp
hefuxiang1 18/02 20:22
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 12/02 22:38
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 06/02 16:34
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 06/02 13:57
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 06/02 01:57
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 05/02 11:56
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 04/02 16:07
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 02/02 11:25
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 01/02 11:32
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 30/01 20:21
Finished +5 Exp
hefuxiang1 28/01 22:10
Lost -3 Gold+5 Exp