hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:65 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 30/03 15:23
Scheduled +5 Exp
hefuxiang1 26/03 20:24
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 25/03 21:25
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 24/03 19:04
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 18/03 21:28
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 17/03 02:49
Draw +5 Exp
hefuxiang1 16/03 09:27
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 15/03 19:56
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 11/03 20:36
won +3 Gold+5 Exp