zhaojun183
zhaojun183
Gold:176 Gem:1
Exp:
zhaojun183 18/03 20:30
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/03 15:43
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/03 22:33
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/03 16:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/03 11:01
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/03 20:04
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/03 15:32
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/03 19:22
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/03 12:17
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/03 10:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/03 12:12
Lost -3 Gold+5 Exp