zhaojun183
zhaojun183
Gold:242 Gem:1
Exp:
zhaojun183 16/08 20:15
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/08 16:30
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/08 21:27
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/08 11:36
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/08 02:22
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/08 17:06
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/08 23:25
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/08 14:24
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/08 23:07
Lost -3 Gold+5 Exp