zhaojun183
zhaojun183
Gold:149 Gem:1
Exp:
zhaojun183 21/12 21:19
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/12 16:39
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/12 23:11
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/12 04:01
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/12 12:15
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/12 23:49
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/12 19:40
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/12 23:28
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/12 22:58
Draw +5 Exp
zhaojun183 13/12 11:13
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/12 23:14
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/12 15:04
Lost -3 Gold+5 Exp