zhaojun183
zhaojun183
Gold:224 Gem:1
Exp:
zhaojun183 06/01 13:31
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/01 22:51
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/01 19:27
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/12 23:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 28/12 23:00
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/12 22:17
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/12 16:12
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 24/12 12:19
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/12 22:26
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/12 21:45
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/12 20:54
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/12 15:18
won +3 Gold+5 Exp