zhaojun183
zhaojun183
Gold:209 Gem:1
Exp:
zhaojun183 17/04 13:34
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/04 05:10
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/04 13:24
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/04 19:49
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/04 20:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/04 19:10
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/04 22:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/04 19:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/04 20:49
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/03 11:56
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/03 03:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/03 23:18
Lost -3 Gold+5 Exp