zhaojun183
zhaojun183
Gold:236 Gem:1
Exp:
zhaojun183 03/10 16:17
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/10 15:23
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/09 23:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/09 19:15
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 24/09 22:57
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/09 09:42
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/09 01:16
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/09 09:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/09 07:49
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/09 00:25
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/09 16:22
Lost -3 Gold+5 Exp