zhaojun183
zhaojun183
Gold:149 Gem:1
Exp:
zhaojun183 17/01 21:06
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/01 21:55
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/01 03:28
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/01 14:45
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/01 03:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/12 20:40
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/12 19:18
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/12 23:49
Draw +5 Exp
zhaojun183 28/12 12:34
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/12 20:51
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/12 15:39
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/12 23:09
won +3 Gold+5 Exp