zhaojun183
zhaojun183
Gold:221 Gem:1
Exp:
zhaojun183 11/07 14:56
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/07 14:25
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/07 22:10
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/07 18:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/07 00:01
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/07 22:30
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/07 16:53
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/06 19:50
Draw +5 Exp
zhaojun183 29/06 22:11
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/06 23:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/06 11:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/06 13:58
Lost -3 Gold+5 Exp