zhaojun183
zhaojun183
Gold:161 Gem:1
Exp:
zhaojun183 17/02 20:57
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/02 14:45
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/02 19:34
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/02 12:32
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/02 12:10
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/02 06:38
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/02 20:18
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/02 14:17
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/02 23:33
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/02 17:06
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/02 17:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/02 15:14
Lost -3 Gold+5 Exp