zhaojun183
zhaojun183
Gold:176 Gem:1
Exp:
zhaojun183 13/04 19:10
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/04 22:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/04 19:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/04 20:49
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/03 11:56
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/03 03:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/03 23:18
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/03 16:09
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/03 11:43
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/03 20:07
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/03 13:46
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/03 13:36
won +3 Gold+5 Exp