zhaojun183
zhaojun183
Gold:242 Gem:1
Exp:
zhaojun183 08/09 11:14
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/09 22:28
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/09 22:51
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 28/08 20:30
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/08 14:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/08 11:34
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/08 16:57
Draw +5 Exp
zhaojun183 20/08 13:02
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/08 06:01
Lost -3 Gold+5 Exp