zhaojun183
zhaojun183
Gold:119 Gem:1
Exp:
zhaojun183 04/12 21:12
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/12 20:53
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/12 01:09
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/11 17:21
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 28/11 06:50
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/11 11:20
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/11 19:57
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/11 12:35
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/11 12:27
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/11 20:03
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/11 20:08
Lost -3 Gold+5 Exp