zhaojun183
zhaojun183
Gold:221 Gem:1
Exp:
zhaojun183 03/02 01:31
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/02 00:30
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/01 23:26
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/01 20:11
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/01 12:20
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/01 13:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/01 22:53
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/01 14:23
Draw +5 Exp
zhaojun183 26/01 22:05
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/01 17:27
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/01 22:27
Finished +5 Exp
zhaojun183 22/01 20:43
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/01 19:07
won +3 Gold+5 Exp