zhaojun183
zhaojun183
Gold:236 Gem:1
Exp:
zhaojun183 01/11 11:27
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/10 21:22
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/10 19:08
Scheduled +5 Exp
zhaojun183 24/10 12:31
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/10 16:01
Draw +5 Exp
zhaojun183 18/10 21:21
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/10 12:55
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/10 13:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/10 23:17
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/10 17:11
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/10 10:01
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/10 08:51
Lost -3 Gold+5 Exp