zhaojun183
zhaojun183
Gold:161 Gem:1
Exp:
zhaojun183 11/03 11:01
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/03 20:04
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/03 15:32
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/03 19:22
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/03 12:17
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/03 10:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/03 12:12
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 28/02 18:22
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/02 14:44
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/02 05:32
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/02 13:18
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/02 23:21
Lost -3 Gold+5 Exp