zhaojun183
zhaojun183
Gold:224 Gem:1
Exp:
zhaojun183 02/03 23:49
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/03 19:01
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/02 20:35
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/02 20:03
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/02 12:55
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/02 23:16
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/02 11:29
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/02 22:46
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/02 16:16
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/02 02:59
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/02 17:34
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/02 01:31
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/02 00:30
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/01 23:26
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/01 20:11
won +3 Gold+5 Exp