zhaojun183
zhaojun183
Gold:221 Gem:1
Exp:
zhaojun183 26/07 08:55
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/07 21:21
Finished +5 Exp
zhaojun183 24/07 23:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/07 22:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/07 19:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/07 12:39
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/07 17:30
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/07 11:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 18/07 12:55
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 18/07 11:23
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/07 11:09
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/07 01:09
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/07 19:48
won +3 Gold+5 Exp