zhaojun183
zhaojun183
Gold:209 Gem:1
Exp:
zhaojun183 03/06 23:14
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/06 21:05
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/05 17:35
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/05 17:04
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/05 02:10
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/05 15:30
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/05 06:51
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/05 20:58
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/05 00:15
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/05 20:48
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/05 12:42
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/05 02:03
won +3 Gold+5 Exp