zhaojun183
zhaojun183
Gold:236 Gem:1
Exp:
zhaojun183 19/11 13:34
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 18/11 00:47
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/11 23:26
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/11 17:38
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/11 14:47
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/11 14:08
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/11 16:56
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/11 20:19
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/11 14:20
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/11 17:45
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/11 16:32
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/11 16:00
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/11 12:21
Lost -3 Gold+5 Exp