zhaojun183
zhaojun183
Gold:221 Gem:1
Exp:
zhaojun183 17/10 14:37
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/10 22:21
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/10 17:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/10 20:24
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/10 14:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/10 03:08
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/10 11:18
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/10 13:46
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/10 21:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/09 12:31
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/09 19:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/09 11:41
Lost -3 Gold+5 Exp