zhaojun183
zhaojun183
Gold:209 Gem:1
Exp:
zhaojun183 20/08 20:28
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/08 14:13
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/08 11:21
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/08 06:16
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/08 17:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/08 11:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/08 15:30
Draw +5 Exp
zhaojun183 02/08 21:46
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/07 01:14
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/07 22:01
won +3 Gold+5 Exp