zhaojun183
zhaojun183
Gold:119 Gem:1
Exp:
zhaojun183 26/03 15:45
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 24/03 23:58
Draw +5 Exp
zhaojun183 21/03 17:00
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 18/03 21:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/03 12:08
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/03 20:28
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/03 22:51
Lost -3 Gold+5 Exp