zhaojun183
zhaojun183
Gold:242 Gem:1
Exp:
zhaojun183 15/12 19:40
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/12 23:28
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/12 22:58
Draw +5 Exp
zhaojun183 13/12 11:13
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/12 23:14
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/12 15:04
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/12 11:57
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/12 21:12
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/12 20:53
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/12 01:09
won +3 Gold+5 Exp