zhaojun183
zhaojun183
Gold:161 Gem:1
Exp:
zhaojun183 05/06 14:05
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/06 17:14
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 31/05 16:15
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/05 21:48
Draw +5 Exp
zhaojun183 30/05 14:43
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 28/05 12:58
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 28/05 11:09
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/05 23:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/05 21:59
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/05 19:53
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/05 17:12
Lost -3 Gold+5 Exp