zhaojun183
zhaojun183
Gold:176 Gem:1
Exp:
zhaojun183 07/07 21:48
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/07 12:01
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/07 05:12
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/07 17:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/07 15:21
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/07 16:25
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/07 01:59
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/07 15:55
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/07 12:05
Draw +5 Exp
zhaojun183 01/07 13:52
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/06 19:45
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/06 20:45
Lost -3 Gold+5 Exp