zhaojun183
zhaojun183
Gold:236 Gem:1
Exp:
zhaojun183 05/02 14:23
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/02 12:51
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/02 23:25
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/02 14:59
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/02 11:31
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/02 22:24
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/02 19:56
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/01 21:36
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 25/01 00:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 24/01 11:46
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/01 21:30
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/01 18:50
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/01 20:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/01 21:06
won +3 Gold+5 Exp