zhaojun183
zhaojun183
Gold:224 Gem:1
Exp:
zhaojun183 17/03 20:11
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/03 12:17
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/03 23:05
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/03 15:59
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/03 14:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/03 00:19
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/03 19:36
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 07/03 13:04
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/03 11:51
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/03 22:26
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/03 19:07
Lost -3 Gold+5 Exp