zhaojun183
zhaojun183
Gold:161 Gem:1
Exp:
zhaojun183 30/03 11:56
Scheduled +5 Exp
zhaojun183 29/03 03:52
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 27/03 23:18
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/03 16:09
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/03 11:43
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/03 20:07
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/03 13:46
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/03 13:36
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 18/03 20:30
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/03 15:43
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/03 22:33
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/03 16:02
won +3 Gold+5 Exp