zhaojun183
zhaojun183
Gold:236 Gem:1
Exp:
zhaojun183 17/12 18:56
Scheduled +5 Exp
zhaojun183 15/12 11:14
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/12 20:05
Draw +5 Exp
zhaojun183 06/12 12:01
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/12 21:43
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/12 21:38
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/12 23:20
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 30/11 16:39
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/11 22:57
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 29/11 17:28
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/11 19:34
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/11 02:00
won +3 Gold+5 Exp